Article from Folkhalsasverige.se: Modern teknik minskar svinnet inom sjukhusvården

Modern teknik minskar svinnet inom sjukhusvården

Årligen försvinner stora mängder medicinska tillgångar från landets sjukhus. Det är en dyr nota för kommuner och regioner att betala. Med smarta IoT-lösningar går det att spara pengar samtidigt som vården blir effektivare och patientsäkerheten högre.  

En hjärtstartare på villovägar. Utrustning som saknas. Stulna textilier. Det är en verklighet på landets sjukhus som inte bara orsakar ekonomiska förluster utan också gör vården mindre effektiv.

– En sjuksköterska lägger i genomsnitt 30 procent av sin arbetstid på att leta efter försvunnen utrustning. Det är tid som de skulle kunna ägna åt patienterna istället. Dessutom är det en patientsäkerhetsfråga att personalen vet var hjärtstartaren finns, säger Anders Bergfeldt, vd för BordaTex som levererar IoT-lösningar för sjukvården. IoT (Internet of Things) innebär att föremål och enheter är utrustade med inbyggd elektronik och kommunicerar via Internet. Bolaget har utvecklat Asset Safety – en IoT-produkt som fastställer var sjukhusets medicinska tillgångar finns.

Läs hela artikeln på Folkhälsasverige.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.